AI Import

Chytré účtování s vyspělou AI
AI Import je chytré rozšíření PREMIER ERP systému, které pomáhá zakládat doklady s vysokou přesností, bezpečně, rychle a zároveň je schopno odhalovat chyby a případné podvody. Naše řešení využívá umělé inteligence a pokročilého strojového učení.
Pohodlné zaúčtování dokladů bez použití klávesnice

Rychle a spolehlivě

Využívejte rychlého importu dokladů do Vaší verze PREMIER ERP systému. Nabízíme zpracování dat s vysokou přesností a mnohem rychleji, než zvládá řešení konkurence. Stačí jednoduché přetažení souboru, pár kliknutí myší pro potvrzení a máte hotovo. To vše bez použití klávesnice. Úspora času je znatelná. Můžete věnovat více prostoru činnostem s vyšší prioritou, budete na to mít čas.

Uchopte myší doklad a jednoduše jej
přetáhněte na symbol „A“. Doklad se automaticky načte do systému.

Jednoduše Drag and Drop
Získání dokumentů

Máte několik možností, jak jednotlivé doklady importavat do své verze systému:

  • formou pohodlného přesunu (Drag and Drop)
  • zkopírováním ze schránky
  • otevřením ze souboru (například 100 dokumentů nebo e-mailů s doklady najednou)
  • přímým skenováním nebo spárováním s fotoaparátem mobilního telefonu
Hlídání duplicitních zápisů i generování vlastních QR pro platbu

Chytré zaúčtování

Program ve zlomku vteřiny automaticky rozpozná charakter dokumentů nebo e-mailových příloh (zda příloha obsahuje fakturu, objednávku, zálohový list, apod.). U faktury dojde k automatickému rozpoznání klíčových údajů a program nabídne doklad k zaúčtování.

Inteligentní pomoc systému s využitím historie (např. návrh účtovacích předpisů) a veškeré provázanosti s SW PREMIER (objednávky, dodací listy, poskytnuté zálohy). Hlídání duplicitního zápisu je samozřejmostí.

V nabídce je rovněž možnost zobrazení QR kódu pro rychlou platbu mobilem, i když se QR kód na faktuře vůbec nenachází (generuje se automaticky z rozpoznaných údajů).

Načtení dokumentu, vizuální trasování zadaných položek pro snadnou kontrolu a případnou úpravu údajů.

Zápis do seznamu rozpoznaných a zpracovaných dokumentů, včetně podrobných informací.

Vizuální upozornění na chybu v zaslaném dokumentu. Například datum splatnosti je dříve, než byla faktura vystavena. 

Vygenerování QR pro rychlou platbu na základě načtených údajů z dokladu (pokud doklad neobsahuje vlastní QR).

Automatické prověření a hlídání solventnosti subjektů.

Zadání údajů do systému na základě načtených dat z importovaného dokumentu.

Finální kontrola a Vaše potvrzení o přidání nové položky k zaúčtování, dle údajů načtených z importovaného dokumentu.

Klávesnici nebudete potřebovat

Jen pár kliknutí myší

Samotný zápis a zaúčtování ve většině případů nevyžadují ani vstup z klávesnice. Úspora času a eliminace chyb je enormní.
Zajímají Vás podrobnosti?
Zobrazte si manuál
Výhody, benefity a přednosti AI Import

Přehledně a jasně

IČO

Prověření subjektů

Rozpozná IČO dodavatele i odběratele.
Automaticky prověří a dále hlídá solventnost subjetů.

Typ dokladu

Rozpoznání dokumentu

Rozpozná typ dokladu, např. objednávka, faktura, daňový doklad. Po přečtení dokument dále zpracuje.

Číslo dokladu

Číslo dokladu a VS

Rozpoznání čísla dokladu a variabilního symbolu. Porovná, zda se čísla shodují a pokud ne, zaznamená obě entity.

Vystavení a splatnost

Vystavení a splatnost

Systém rozpozná datum vystavení, splatnosti a uskutečnění plnění. Prověří, zda v datech není chyba.

Celkem k úhradě

Celkem k úhradě

Rozpozná ceny jednotlivých položek a ověří pro správnost jejich součet s hodnotou celkem k úhradě.

Informace o DPH

Informace o DPH

Rozpozná a zkontroluje entity jako je Základ DPH, Výše DPH, Včetně DPH, nulová, snížena a zvýšená sazba, celkem.

Číslo účtu

Číslo účtu

Rozpozná číslo účtu, IBAN, SWIFT, KS. Ověří jejich zveřejnění. Nabídne u platby výběr preferovaného účtu.

Vysoká rychlost

Vysoká rychlost

Naše řešení dokáže rozpoznat a zpracovat data několikrát rychleji než zvládá konkurence.

Anti-fraud

Anti-fraud

Systém je schopen odhalovat chyby a podvody

Vysoká přesnost

Vysoká přesnost

Údaje se mohou ověřit a zpřesnit podle údajů uložených v historii systému

Nejmodernější OCR

Nejmodernější OCR technologie

Systém zvládne rozpoznat také doklady focené mobilním telefonem i nekvalitní skeny.

Bezpečnost

Bezpečnost

Nejmodernějších bezpečnostní standardy a protokoly pro ochranu jednotlivých pracovních procesů.

Schopnost učit se

Schopnost učit se

Pokročilé strojové učení umožní, že čím více systém používáte, tím je systém přesnější a upozorní Vás na případné chyby.

Použité algoritmy

Použité algoritmy

Mimořádně rychlé baseline, přes rozhodovací stromy, až po moderní složité algoritmy NLP.

Souřadnice parametrů

Souřadnice parametrů

Systém zobrazuje souřadnice boxů pro jednotlivé namapované parametry. Snadno lze ověřit správnosti údajů.

Odhadovaná přesnost

Odhadovaná přesnost

Systém zobrazí odhadovanou přesnost, s jakou údaje přečetl. Ty s nízkou přesností barevně označí pro kontrolu z Vaší strany.

Vývoj pokračuje...

Vývoj pokračuje...

Pracujeme neustále na zlepšování poskytovaných funkcí i na vývoji nových, které brzy implementujeme do systému.
Ukázka automatického rozpoznávání dokladů
Máte dotazy?
Neváhejte nás kontaktovat

Mohlo by Vás zajímat

AI Digitální moderátor

Automaticky generované videoreportáže

AI Daňový poradce

Efektivní daňové poradenství dostupné 24/7


Navštivte nás
Rozýnova 2080/8
169 00 Praha 6
Česká republika

Buďme ve spojení
E-mail: info@premier.cz

Sledujte nás